karavan

Obchodní podmínky

Základní podmínky

 • K řízení obytného vozidla stačí ŘP skupiny B.
 • K zapůjčení obytného vozidla je požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS).
 • Minimální věk potřebný k řízení je 21 let.
 • Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 5% (min. 5 000 Kč).
 • Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání, svařování atd.).
 • Je zakázáno kouřit (včetně el. cigaret), používat svíčky, prskavky, převážet PHM v nádobách atd.
 • Je zakázáno v obytném vozidle převážet (mimo míst k tomu určených) jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohly poškodit vnitřní vybavení (nábytek a stěny či podlahy).
 • Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši (oprava či zakoupení nové věci).
 • Je zakázáno používání běžného toaletního papíru do chemického WC používejte toaletní papír určený pro eko WC.
 • Je zakázáno používání chemického WC bez chemie.
 • Nájemce plně odpovídá za přepravované osoby i náklad.
 • Je zakázáno přepravovat domácí zvířata.
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
 • V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obytného vozidla, tak můžete použít rady v nouzi nájemce volat na tel. +420 603 169 518
 • Nájemce je povinen táhnout přívěs maximální rychlostí 100 km/h. Rychlost je kontrolovaná GPS systémem. Za překročení povolené rychlosti nad 10 % bude účtována smluvní pokuta 2 000 Kč za nadměrné opotřebení.
 • Nájemce je povinen karavan zabezpečit proti krádeži (použitím zabezpečovacího zámku oje, zámku dveří a klapek, uzavřením oken), neodpojovat přívěs na nehlídaných parkovištích a v případě poruchy tažného vozidla jej nezanechat bez dozoru.

 

Předání a vrácení vozidla

 • Obytné vozidlo se předává od 7 hod a vrací nejpozději do 17 hod 
 • Obytné vozidlo je předáno uklizené, čisté, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC (čistou vodou), stejně tak se i vrací.
 • Obytné vozidlo se předává a vrací s plnou nádrží Phm (motorová nafta, netankovat bionaftu!!!).
 • Při vrácení neuklizeného obytného vozidla (WC, koupelna, kuchyně atd.), (kazetu WC je potřeba vylít a vypláchnout a odpadní nádrž vypustit. Účtujeme částku 2 000 Kč za každé porušení. Při znečištění olejem, barvou, krví atd. účtujeme částku 5 000 Kč.
 • Předání a převzetí obytného vozidla a seznámení se s jeho obsluhou a výbavou je třeba věnovat zhruba 30 – 90 min času pro převzetí a kontrolu.
 • Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, opotřebení dílů či součástí, oznamte tuto skutečnost při vrácení obytného vozidla. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit ještě před návratem (tel., sms)
 • Vůz je vybaven hasícím přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasící přístroj.

 

V případě poruchy

 • Všechna naše obytná vozidla jsou pravidelně servisována a kontrolována, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí
 • Veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele (nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný daňový doklad, bude Vám proplacen při vrácení vozidla).
 • V případě poškození pneumatiky nebo disku hradí nájemce opravu v plné výši.

 

V případě nehody/poškození

 • V případě nehody/poškození obytného vozidla (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci obytného vozidla je nutné vždy nejdříve volat pronajímatele a poté přivolat policii a nechat si vystavit zápis (protokol o nehodě) o události pro pojišťovnu.
 • Pořiďte fotodokumentaci z dopravní nehody (rada: čím více fotek tím lépe. Vždy vyfoťte nehodu ze všech stran a to z dálky a z blízka)

 

Platební podmínky

 • Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a zálohovou fakturu k úhradě zálohy.
 • Do 5 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30% celkového nájemného jako blokaci termínu a zašle jeden podepsaný výtisk smlouvy e-mailem zpět pronajímateli. Teprve potom bude Váš termín pevně zarezervovaný.
 • Doplatek nájemného je nejpozději 30 dnů před termínem vypůjčení vozidla zaslání konečnou fakturou. Servisní poplatek* (servisní poplatek se účtuje pouze při pronájmu do 7 dnů) zaplatí nájemce v hotovosti  při předání vozu.
 • Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 25 000 Kč. Kauce se uhrazuje v hotovosti. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození obytného vozu (interiéru, exteriéru).
 • V ceně je již zahrnut pronájem kempingových židlí a stolku, kempingového nádobí – talíře, varné nádobí, příbory apod.

* Servisní poplatek

 • Servisní poplatek činí 1 500 Kč vč. DPH
 • Poplatek zahrnuje:
  • kompletní vyčištění interiéru vozidla
  • umytí exteriéru vozidla
  • 1x plynová lahev
  • čistá prostěradla
  • chemie do WC + rozkladový toaletní papír do chemického WC + chemie na mytí nádobí
  • doplnění provozních kapalin (užitková voda, ostřikovače, oleje atd.)
  • příprava vozidla – drobné opravy a servisní práce
  • asistenční služba na telefon

 

Podmínky storna

 • V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci storno poplatky v následující výši:
 1. 20 % z ceny nájemného – při odstoupení od smlouvy 60 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
 2. 50 % z ceny nájemného – při odstoupení od smlouvy 30 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
 3. 80 % z ceny nájemného – při odstoupení od smlouvy 15 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
 4. 90 % z ceny nájemného – při odstoupení od smlouvy 14 a méně dnů před zahájením sjednaného pronájmu
 5. 100 % z ceny nájemného – při odstoupení od smlouvy 7 a méně dnů před zahájením sjednaného pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

 

Sankce

 • Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla,  zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu 10 000 Kč.
 • V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu 5 000 Kč.
 • V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

 

Odstoupení od rezervace

 • Při poškození obytného vozidla v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.

 

Tyto obchdoní podmínky se vztahují na naše karavany a obytné přívěsy (dále jen „přívěs“).

Následující sekce „Dodatečné obchodní podmínky pro obytné přívěsy“ rozšiřuje výše uvedené obchodní  podmínky o zápůjčky a provoz obytných přívěsů.

Dodatečné obchodní podmínky pro obytné přívěsy

 • K tažení přívěsu stačí ŘP skupiny B. Pokud celková hmotnost celé soupravy překročí 3 500 kg, je nutné rozšíření ŘP 96, v případě soupravy nad 4 250 kg ŘP skupiny E.
 • Nájemce je povinen táhnout přívěs maximální rychlostí 100 km/h. Rychlost je kontrolovaná GPS systémem. Za překročení povolené rychlosti nad 10 % bude účtována smluvní pokuta 2 000 Kč za nadměrné opotřebení.
 • Nájemce je povinen přívěs zabezpečit proti krádeži (použitím zabezpečovacího zámku oje, zámku dveří a klapek, uzavřením oken), neodpojovat přívěs na nehlídaných parkovištích a v případě poruchy tažného vozidla jej nezanechat bez dozoru.
 • Za ztrátu dokladu či klíču od přívěsu bude účtována smluvní pokuta 3 000 Kč.
 • Při předání obytného přívěsu se skládá vratná kauce 20 000 Kč v případě škody nekryté havarijním pojištění.

 

Často kladené dotazy

Jaké doklady potřebuji k půjčení vozidla?

 • K řízení  obytného vozidla stačí ŘP skupiny B (osobní vozidla)
 • K zapůjčení obytného vozidla požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS)
 • Minimální věk potřebný k řízení je 21 let.

Kolik km můžu najet?
S vozidlem můžete najet až 300 km denně.
Při překročení je účtován poplatek 6 Kč/km.

Co je to servisní poplatek?
Servisní poplatek zahrnuje dočištění interiéru, umytí exteriéru, doplnění provozních kapalin, 1x plynová lahev, chemie do wc, speciální toaletní papír, naplnění čisté vody, čistá prostěradla.

Co si máme vzít sebou?
Musíte si vzít polštáře a přikrývky.

Mohu si obytný vůz půjčit i v zimě?
Ano

Mohu si sebou vzít domácí mazlíčky?
Ne. Je velmi pracné dostat chlupy z osobního automobilu, natož pak z postelí a sedaček obytňáku.
Někteří lidé jsou na chlupy alergičtí, buďme k nim ohleduplní.

Kde mohu zaparkovat své auto v době pronájmu?
Své auto v době pronájmu můžete zaparkovat v areálu firmy Malina.

Co mám dělat v případě havárie?
V případě havárie neprodleně kontaktujte policii, majitele obytného vozidla a pojišťovnu.

Je auto čisté a hygienicky připravené?
Vozidlo vrací zákazník uklizené, pronajímatel ho poté dočistí, umyje a vydezinfikuje ozonovým generátorem (účinný proti covid 19)

Kde můžu s obytným autem parkovat?
S autem můžete parkovat všude kde to není zakázané.

 

S pozdravem a přáním mnoho bezproblémových kilometrů
Firma MALINA