karavan

Obchodní podmínky

Základní podmínky

 • K řízení obytného vozidla stačí ŘP skupiny B.
 • K zapůjčení obytného vozidla je požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS).
 • Minimální věk potřebný k řízení je 21 let.
 • Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 5% (min. 5 000 Kč).
 • Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání, svařování atd.).
 • Je zakázáno kouřit (včetně el. cigaret), používat svíčky, prskavky, převážet PHM v nádobách atd.
 • Je zakázáno v obytném vozidle převážet (mimo míst k tomu určených) jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohly poškodit vnitřní vybavení (nábytek a stěny či podlahy).
 • Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši (oprava či zakoupení nové věci).
 • Je zakázáno používání běžného toaletního papíru do chemického WC používejte toaletní papír určený pro eko WC.
 • Je zakázáno používání chemického WC bez chemie.
 • Nájemce plně odpovídá za přepravované osoby i náklad.
 • Je zakázáno přepravovat domácí zvířata.
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
 • V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obytného vozidla, tak můžete použít rady v nouzi nájemce volat na tel. +420 603 169 518

 

Předání a vrácení vozidla

 • Obytné vozidlo se předává od 7 hod a vrací nejpozději do 17 hod 
 • Obytné vozidlo je předáno uklizené, čisté, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC (čistou vodou), stejně tak se i vrací.
 • Obytné vozidlo se předává a vrací s plnou nádrží Phm (motorová nafta, netankovat bionaftu!!!).
 • Při vrácení neuklizeného obytného vozidla (WC, koupelna, kuchyně atd.), (kazetu WC je potřeba vylít a vypláchnout a odpadní nádrž vypustit. Účtujeme částku 2 000 Kč za každé porušení. Při znečištění olejem, barvou, krví atd. účtujeme částku 5 000 Kč.
 • Předání a převzetí obytného vozidla a seznámení se s jeho obsluhou a výbavou je třeba věnovat zhruba 30 – 90 min času pro převzetí a kontrolu.
 • Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, opotřebení dílů či součástí, oznamte tuto skutečnost při vrácení obytného vozidla. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit ještě před návratem (tel., sms)
 • Vůz je vybaven hasícím přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasící přístroj.

 

V případě poruchy

 • Všechna naše obytná vozidla jsou pravidelně servisována a kontrolována, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí
 • Veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele (nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný daňový doklad, bude Vám proplacen při vrácení vozidla).
 • V případě poškození pneumatiky nebo disku hradí nájemce opravu v plné výši.

 

V případě nehody/poškození

 • V případě nehody/poškození obytného vozidla (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci obytného vozidla je nutné vždy nejdříve volat pronajímatele a poté přivolat policii a nechat si vystavit zápis (protokol o nehodě) o události pro pojišťovnu.
 • Pořiďte fotodokumentaci z dopravní nehody (rada: čím více fotek tím lépe. Vždy vyfoťte nehodu ze všech stran a to z dálky a z blízka)

 

Platební podmínky

 • Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a zálohovou fakturu k úhradě zálohy.
 • Do 5 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30% celkového nájemného jako blokaci termínu a zašle jeden podepsaný výtisk smlouvy e-mailem zpět pronajímateli. Teprve potom bude Váš termín pevně zarezervovaný.
 • Doplatek nájemného je nejpozději 30 dnů před termínem vypůjčení vozidla zaslání konečnou fakturou. Servisní poplatek* (servisní poplatek se účtuje pouze při pronájmu do 7 dnů) zaplatí nájemce v hotovosti  při předání vozu.
 • Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 25 000 Kč. Kauce se uhrazuje v hotovosti. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození obytného vozu (interiéru, exteriéru).
 • V ceně je již zahrnut pronájem kempingových židlí a stolku, kempingového nádobí – talíře, varné nádobí, příbory apod.

* Servisní poplatek

 • Servisní poplatek činí 1 500 Kč vč. DPH
 • Poplatek zahrnuje:
  • kompletní vyčištění interiéru vozidla
  • umytí exteriéru vozidla
  • 1x plynová lahev
  • čistá prostěradla
  • chemie do WC + rozkladový toaletní papír do chemického WC + chemie na mytí nádobí
  • doplnění provozních kapalin (užitková voda, ostřikovače, oleje atd.)
  • příprava vozidla – drobné opravy a servisní práce
  • asistenční služba na telefon

 

Podmínky storna

 • V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci storno poplatky v následující výši:
 1. 20% z ceny nájemného – při odstoupení od smlouvy 60 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
 2. 50% z ceny nájemného – při odstoupení od smlouvy 30 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
 3. 80% z ceny nájemného – při odstoupení od smlouvy 15 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
 4. 90% z ceny nájemného – při odstoupení od smlouvy 14 a méně dnů před zahájením sjednaného pronájmu
 5. 100% z ceny nájemného – při odstoupení od smlouvy 7 a méně dnů před zahájením sjednaného pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

 

Sankce

 • Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla,  zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu 10 000 Kč.
 • V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu 5 000 Kč.
 • V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

 

Odstoupení od rezervace

 • Při poškození obytného vozidla v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.

 

S pozdravem a přáním mnoho bezproblémových kilometrů
Firma MALINA